Öppna utbildningar i strategiskt teamledarskap


 För dig som inte har möjlighet att gå en utbildning tillsammans med ditt företag

Kontakta oss

Flexibel och modern utbildning

Plocka ihop dina egna moduler eller välj en färdig 3 dagars utbildning. Välj det som passar din tidsplanering, intressen och preferens.

How2team är en flexibel öppen utbildning för dig som inte har möjlighet att gå en utbildning tillsammans med ditt företag men som verkligen vill lära dig utöva ett strategiskt teamledarskap, att kunna lära ut samarbete och själv bli en mästare i extremsporten "att vara människa bland människor".

Den passar också dig som vill få konkreta verktyg för att kunna genomföra strategiska förflyttningar och medveten utveckling av grupper och på så sätt säkerställa verksamhetsmålen.

Som en öppen tredagars utbildning bokar du hela utbildningen på direkten.

Som fristående moduler ger ”Grundkursen” dig grunderna i strategiskt teamledarskap och här börjar vi att utforska de fyra grenarna med kortare teori och praktiska övningar. Du får en bra överblick av strategiskt teamledarskap och vad den innebär. Du får med dig övningar som du direkt kan tillämpa i din vardag.

Den djupgående förståelsen utvecklar du genom att delta på de fortsättningsmoduler du själv finner intressanta. Fortsättningsmodulerna ger dig mer teori, många fler exempel och fler övningar du kan använda i ditt eget team.

Självklart gör du fortsättningsmodulerna i den ordning du vill.  

 

De fyra grenarna

#1: Riktning

#2: Ramar

#3: Kommunikation

#4: Teamträning

Vi varvar kortare teoretiska block med anpassade praktiska övningar som vi sedan reflkekterar kring. Du får lära dig varför en övning ser ut som den gör, vad syftet är med den och vad du själv kan tänka på vid planering och genomförande av övningen.

 

Målsättning

Målsättningen med how2team utbildningen är att du ska få en strategisk teamkompetens som lär dig att:

 • Identifiera nuläget, dvs förstå VAD som fungerar och inte fungerar i en grupp eller i en kommunikation, och VARFÖR det är så.
 • Formulera ett önskat läge, på intentions- och tillståndsnivå.
 • Strategiskt kunna VÄLJA de utvecklingsinsatser som effektivt förflyttar gruppen mot det önskade läget.
 • Verktyg och färdigheter för HUR du genomför riktad träning och utvecklar ditt team.

 

Här kan du läsa mer om kompetensen. 

 

Kontakta oss för mer information

3-dagars öppen utbildning

Här hänger du med på ett färdigt program under 2 + 1 dagar.  Du utvecklar din strategiska teamkompetens under totalt sett 3-4 veckors utbildning. Utbildningsdagarna varvar teori med praktiska övningar och integrering av kompetensen. Mellan tillfällena genomför du själv olika övningar med ditt team och har hela tiden stöd av våra how2team tränare och utbildare.

Den första dagen ägnar vi åt psykologiskt trygghet, riktning, intentioner och övar oss i att kommunicera värderingsfritt och medvetandegöra tolkningar.

Dag 2 tar vid där den första dagen slutar och vi fortsätter djupdyka i ämnet teamkommunikation innan vi går in på konflikter, missförstånd och hur man praktiskt själv planerar och genomför träningsprogram för sitt team. 

Dag 3 är schemalagd 3-4 veckor efter de första två dagarna och här är fokuset sorterad feedback, ännu mer praktisk träning, skräddarsydda handlingsplaner och integrering av kunskap.

 

 FAKTA:

 • Utbildningstid 8:00-17:00
 • Vad ingår:
  • Frukost, frukt & fika
  • Utbildningsmaterial på plats
  • Access till alla övningar via vår digitala utbildningsplattform "how2team camp" (värde 3900 kr)
  • Pris: 17 900 kr (ex moms) per person
Nästa utbildningstillfälle

Modulbaserat upplägg som du själv plockar ihop efter tid och intresse

Plocka ihop dina egna moduler i den ordning som passar dig. Välj efter din tidsplanering, dina intressen och dina preferenser. Flexibelt.

Vi rekommenderar att du börjar med Grundkursen och därefter väljer påbyggnadsmoduler i den ordning som du själv önskar. Läs mer om själva modulerna lite längre ned.

 • Modul I: Grundkurs i strategiskt teamledarskap (1 dag)
 • Modul II: Presuppositioner och Intentioner (1 dag)
 • Modul III: Ramar (1 dag)
 • Modul IV: Konflikthantering (1 dag)
 • Modul V: Sorterad feedback (1 dag)
 • Modul VI: Att handleda grupper och team (1 dag)

 

FAKTA:

 • Utbildningstid: 8:30-17:00
 • Pris per modul: 3495 kr (ex moms)
 • Vad ingår: 
  • Frukt och fika.
  • Utbildningsmaterial på plats

 

För att säkerställa implementeringen kan du om du vill komplettera utbildningen med ett coaching program som fortsatt stöd.

Kontakta oss för mer information

Modulernas innehåll

Hela utbildningen består av sex moduler som syftar till att ge dig trygghet och handlingskraft i teamledarskapet. Varje utbildnigsmodul är en hel dags utbildning och du börjar alltid med Grundkursen. Efter Grundkursen väljer du själv vilka moduler och i vilken ordning du vill läsa dem. Alla moduler varvar kortare teoriinslag med flera praktiska övningar så att du får med dig konkreta verktyg hem.

Modul 1: Grundkurs i strategiskt teamledarskap

Här lägger vi grunden till strategiskt teamkompetens. Vi nosar på alla nycklar och använder grunderna i alla områden: #1: Riktning, #2: Ramar, #3: Relationer samt #4: Teamträning.

Vi blandar kortare teoretiska avsnitt med praktiska övningar och du får med dig flera konkreta verktyg du direkt kan tillämpa i ditt arbete.

Modul 2: Presuppositioner och Intentioner

Här fokuserar vi på området "Riktning" och vi gräver vidare i hur våra grundläggande värderingar , förutfattade meningar, övertygelser, normer och valda sanningar styr vårt beteende och formar våra intentioner. Likt rodret på en båt går de djupt under ytan och hjälper oss att hålla vår kurs. Vi utforskar också hur närvaron av intentioner hjälper oss att leda team där både VAD och VARFÖR är tydliga och vad det gör för teamets framgång.

Modul 3: Ramar och Ramkompetens

Denna modul utforskar område #2: Ramar och här utvecklar du din ramkompetens. Du lär dig mer om ramars vikt för teamframgångar och du  tränar aktivt på att identifiera, sätta och kommunicera ramar. Du får också öva på att uppmärksamma när ramar saknas och hur man kan fråga efter ramar. Vi undersöker olika typer av ramar som är viktiga i olika teamsammanhang så som mönster, rutiner, strategier, roller, ansvar och beteenden. 

Modul 4: Konflikthantering

Även denna modul använder nycklar från alla fyra områden (#1: Riktning, #2: Ramar, #3: Relationer och #4: Teamträning).

Vi utforskar vad det är som skapar konflikter i team och hur man kan låta konflikter vara en naturlig och ofarlig del av teamets utveckling. Vi utgår från deltagarnas vanliga konfliktsituationer och tillämpar olika nycklar för att både förstå, lösa och förebygga onödiga konflikter.

Modul 5: Sorterad feedback

Med sorterad feedback blir det lättare att ge återkoppling som är icke hotfull, konstruktiv och berikande. Under denna dag använder vi valda delar ur område #3: Relationer och du får lära dig att kombinera ihop dessa nycklar (Jag och Du balans, pacing, sinnesnärvaro och neutralt språk) på ett sätt som kan skapa en sund feedback kultur där alla ger varandra kontinuerlig feedback i teamet. 

Modul 6: Att handleda grupper

Den här dagen består av tre delar: Planering, Genomförande och Utvärdering. Dagen fokuserar helt på #4: Teamträining och du lär dig b.la att göra konkreta "körscheman" dvs. strukturera vad som ska göras, hur det görs och bedöma hur lång tid en övning tar. Du tränar på att leda övningar och du lär dig en metod som i vetenskapliga studier visat sig mycket effektiv för att främja utveckling av såväl teamprestationer som individuella prestationer - AAR (After-Action-Reviews).

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.