Strategiskt teamledarskap #2: Ramar

Ramar

- den andra grenen i extremsporten ”att vara människa bland människor” och Strategiskt teamledarskap

Den här grenen utvecklar din ramkompetens vilket gör dig tydligare i din kommunikation. Du får helt enkelt lättare att utveckla framgångsrika team. Att vara ramkompetent innebär att du genom gynnsamma mönster och rutiner hjälper teamet att komma i mål. Det betyder också att du kan identifiera ramar, sätta ramar, förklara ramar, glida på ramar, ändra ramar och fråga efter ramar. Dvs göra det tydligt för teammedlemmar var ni befinner er och på så sätt öka samarbetet, förbättra er kommunikation och ert utvecklings- och förändringsarbete.

Ramar är något som avgränsar. Som talar om vad som inkluderas och vad som exkluderas dvs ger en ökad tydlighet och förståelse. Ramar kan vara både snäva och tillåtande och kan gärna anpassas till gruppens mognadsgrad.

Träningsprogram

En ram är något som avgränsar, som inkluderar och exkluderar, som tydliggör och skapar förståelse och tydlighet. Här tränar vi på tre undergrenar, en som utvecklar din ramkompetens, en som ger dig en god förståelse för olika typer av ramar relevanta i teamsammanhang och en som utvecklar din förmåga att skapa positiva mönster, rutiner och strategier.

Ramkompetens

Här tränar du på att bli ramkompetent vilket är en grundförutsättning för strategiskt teamledarskap. Du ökar din medvetenhet om ramar och tränar aktivt på att identifiera, sätta och kommunicera ramar men du tränar också på att uppmärksamma när ramar saknas och hur man kan fråga efter ramar. 

Ramförståelse

Här utforskar du olika typer av ramar som är viktiga i teamsammanhang. Det handlar b.la om Roller & Ansvarsramar, Tidsramar, Beteenderamar, Aktivitets- och mötesramar. Du tränar på ramar anpassade till teamets mognadsgrad och lär dig vad som är en snäv och begränsande ram kontra en ram som stimulerar och engagerar.

Mönster, rutiner & strategier

Genom positiva mönster, rutiner och strategier ökar du möjligheterna för teamet att komma i mål. Här tränar du dig på att se vad som redan fungerar bra och vad som kan förändras i en grupp. Med övningar och tekniker bryter du dåliga mönster och skapar nya, goda mönster.

Anmäl dig till en how2team utbildning som ger dig en strategisk teamkompetens

Använd länken nedan och fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.