Strategiskt teamledarskap #3: Kommunikation

 

 

Kommunikation

- den tredje grenen i extremsporten ”att vara människa bland människor” och Stratetiskt teamledarskap

I denna gren tränar du på att öppna dörrar till både trygghet och tillit för teamet och du utvecklar både intra- och interpersonella relationer. Du lär dig mer om hur kommunikation med ett neutralt och sinnesbaserat språk minskar konflikter och missförstånd. Du tränar på "Jag & Du sortering", lär känna dina egna "Ja" och "Nej" signaler samt bekantar dig med olika övningar som du själv kan använda med ditt team. Du tränar dig också på att skapa konstruktiva och berikande samtal genom att uppmärksamma naturliga preferenser av "Logiska plan" och att ge och te emot "Sorterad feedback".

Träningsprogram

Jag & Du balans

Med en god förståelse för  "Jag & Du" lär du inte bara känna dina egna "Ja" och "Nej" signaler utan ökar också din kunskap om hur var och en, respektfullt, kan ta mer ansvar för sig själv, sina önskningar och sina behov. Du övar på att skapa en miljö där detta är möjligt. Vi kallar det för "Jag & Du balans".

Pacing

Här tränar du på att kommunicera respektfullt, på ett sätt så att den andre vill lyssna. Du tränar på att möta den du kommunicerar med, där hen befinner sig. Vi kallar det för pacing (uttalas "pejsing") och genom pacing kan man minska onödiga konflikter. 

Sinnesnärvaro & Neutralt språk

Med en ökad sinnesnärvaro och ett neutralt språk lär du dig beskriva det du faktiskt upplever i form av det du hör, ser och känner (i sensationer och upplevelser - inte emotioner) vilket minskar risken för tolkningar och övertramp.

Kommunikation på logiska plan

Här tränar du dig på att skapa konstruktiva och berikande samtal genom att uppmärksamma naturliga preferenser av "Logiska plan". Genom att bli medveten om individers preferenser av samtals logik minskar risken för missförstånd.

Sorterad feedback

Feedback som gåva, är det möjligt? Här kombinerar du kunskap från tidigare moduler och använder sinnesnärvaro, neutralt språk och jag & du balans när du tränar på att ge och ta emot sorterad feedback, fri från tolkningar.

Anmäl dig till en how2team utbildning som ger dig en strategisk teamkompetens

Använd länken nedan och fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.