Strategiskt teamledarskap #4: Teamträning

Teamträning

- den fjärde grenen i extremsporten ”att vara människa bland människor” och Strategistk teamledarskap.

Förmågan att praktiskt öva grupper i egenskaper, beteenden och/eller förmågor, eller helt enkelt "att göra verkstad!"

Teamträning avser insatser där teamet som helhet, eller delar av teamet, övas i syfte att hjälpa teamets medlemmar att bli medvetna om, lära sig och få övning i olika teamkompetenser och färdigheter medan de får feedback på och själva reflekterar över sina gemensamma prestationer och samarbete.

Träningsprogram

I dessa grenar lär du dig att själv träna team i extremsporten "att vara människa bland människor". Du får tillämpa och integrera din kunskap genom att öva dig på planering, genomförande och utvärdering. Du tränas i att strategiskt och medvetet utveckla team på egen hand. Du blir trygg i både planerandet och genomförandet av träningsprogram vilken är en grundförutsättning för det strategiska teamledarskapet.

Planera träning

Kunna se vad och när någon gruppegenskap behöver prioriteras och tränas. Du lär dig att göra konkreta "körscheman" dvs. strukturera vad som ska göras, hur det görs, varför du gör det och hur lång tid en övning tar. 

 

 

Genomföra träning

Under öppna och företagsanpassade utbildningar tränar vi tillsammans på att genomföra olika övningar, undvika olika fallgropar, reflekterar gemensamt m.m. I den webbaserade utbildningen får du ta del av olika praktiska exempel och reflektera på egen hand.

Utvärdera (after-action-reviews)

Vi lär oss en metod som i vetenskapliga studier visat sig mycket effektiv för att främja utveckling av såväl teamprestationer som individuella prestationer - AAR (After-Action-Reviews). 

Anmäl dig till en how2team utbildning som ger dig en strategisk teamkompetens

Använd länken nedan och fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.