Webbutbildning how2team camp

För dig med ont om tid eller som föredrar att lära på egen hand. För er som inte kan skicka hela företaget på extern utbildning i två-tre dagar. 

Under arbete - kontakta oss för mer info

Flexibel och modern webbutbildning i strategiskt teamledarskap

 

How2team camp är en webbutbildning för dig som på egen hand vill lära dig strategiskt teamledarskap, kunna lära ut samarbete och själv bli mästare i extremsporten "att vara människa bland människor". Den är också för dig som vill få konkreta verktyg för att kunna genomföra medvetna, strategiska förflyttningar av grupper och på så sätt säkerställa verksamhetsmålen.

 

Webbutbildningens upplägg

Likt alla how2teams utbildningsformer är how2team camp praktiskt orienterad och därmed fylld med övningar och träning i strategisk teamutveckling. Upplägget baseras på extremsportens fyra grenar: 

1. Riktning

2. Ramar

3. Kommunikation

4. Teamträning

how2team camp är uppbyggd i tre sektioner med totalt 20 moduler. Sektionerna kan göras i den ordning du själv föredrar. De flesta modulerna innehåller ett kortare teoretiskt block, flera praktiska övningar och tips som du sedan får möjlighet att reflektera kring.

Du får lära dig varför en övning ser ut som den gör, vad syftet är med den och vad du bör tänka på vid planering och genomförande av övningen.

För att säkerställa en lyckad implementering kan du om du vill komplettera din utbildning med ett coaching program som fortsatt stöd.

 

Målsättning

Målsättningen med how2team utbildningarna är att du ska få en strategisk teamkompetens som lär dig att:

 • Identifiera nuläget, dvs förstå VAD som fungerar och inte fungerar i en grupp eller i en kommunikation, och VARFÖR det är så.
 • Formulera ett önskat läge, på intentions- och tillståndsnivå.
 • Strategiskt kunna VÄLJA de utvecklingsinsatser som effektivt förflyttar gruppen mot det önskade läget.
 • Verktyg och färdigheter för HUR du genomför riktad träning och utvecklar ditt team.


 

Här kan du läsa mer om kompetensen och de fyra grenarna.

 

Fakta om how2team camp

 • Webbaserad utbildning, tillgänglig för dig alla timmar på dygnet, alla dagar i veckan, alla veckor på året.
 • Access via din personliga logg in
 • Flexibelt upplägg:
  • 3 sektioner som kan göras i den ordning du själv vill
  • 20 moduler 
  • Modulerna innehåller kortare teori, praktiska övningar, tips och verktyg samt möjlighet till egen reflektion
  • Arbetsbok i pdf-format, för utskrift eller arbeta med digitalt
  • En modul med alla övningar samlade på ett och samma ställe
  • Film, pod, nedladdningsbart material
 • Under utveckling - anmäl intresse via länken nedan.
Kontakta oss

Modulbaserat upplägg

How2team camp är uppbyggd i tre sektioner med totalt sett 20 moduler. Du kan göra sektioner i den ordning du själv föredrar. Formatet är slides, film, pod och nedladdningsbart material.

Sektion 1: Introduktion och teorier

Den första sektionen består av fyra moduler. Förutom introduktionsmodulen följer tre teoretiska moduler om team, grupp, teamledarskap och grupputveckling.

Introduktion

Introduktion till how2team camp. Upplägg, innehåll och navigering. Syfte, intentioner och målsättningar. Här finns även arbetsboken.

Team eller grupp?

Introduktion till team och vad forskningen säger, tycker och tänker om team och grupp. Vad är syfte, roll och funktion med dessa.

Teamledarskap

Vad är ett bra teamledarskap, och hur bibehåller man det över tid? Vilka faktorer behöver vi vara medvetna om? Vilken funktion har teamledarskapet?

Modeller & Teorier

En sammanfattning av olika teorier, modeller och litteratur inom grupputveckling.

Sektion 2: Strategiskt teamledarskap

Sektion 2 innehåller 12 moduler på temat strategiskt teamledarskap. Här tränar du på att kommunicera med andra på ett sätt där de inte bara hör dig. Utan även förstår mer. Och bättre kan ta till sig det du säger. Modul 1-4 fokuserar på Riktningen. Modul 5-7 fokuserar på ramar och ramkompetens. Modul 8-12 fokuserar på att skapa tillit och trygghet i teamet. Vår förhoppning är att modulerna hjälper dig att öka samarbetet, minska onödiga konflikter, motstånd och öka tilliten i ditt team.

Riktning & intentioner

Utan riktning finns inget att leda. Så även i teamledarskap. Och utan riktning, spelar det ingen roll åt vilket håll du går. Här tränar du på att definiera och kommunicera med tydliga intentioner, syften och mål så att du kan leda team där medarbetarna både vet VAD de förväntas göra och VARFÖR det är viktigt.

Tillstånd, kvaliteter & resurser

I denna modul tränar du dig på att identifiera gynnsamma tillstånd för både dig och teamet. Du utforskar vilka teamkvaliteter och teamresurser som sannolikt behövs för att ta er dit ni vill komma. Och du får tips hur du kan resursinventera lagret - dvs ta reda på vilka goda tillstånd, kvaliteter och resurser teamet redan har tillgång till.

Ankringstekniker

Här får du lära dig olika ankringstekniker för att hjälpa teamet att komma in i och behålla positiva tillstånd. Du tränar också på att strategiskt och medvetet byta tillstånd i grupper för att se hur det påverkar motivation och engagemang.

 

Presuppositioner

Här lär du dig mer om presuppositioner och hur våra grundläggande värderingar , förutfattade meningar, övertygelser, normer och valda sanningar styr vårt beteende och formar våra intentioner. Likt rodret på en båt går de djupt under ytan och hjälper oss att hålla vår kurs.

Ramkompetens

Här tränar du på att bli ramkompetent vilket är en grundförutsättning för strategiskt teamledarskap. Du ökar din medvetenhet om ramar och tränar aktivt på att identifiera ramar, sätta ramar, kommunicera ramar men också uppmärksamma när ramar saknas och hur man kan fråga efter ramar. 

Olika typer av ramar

Här tittar du närmare på olika typer av ramar som är viktiga i teamsammanhang. Det handlar b.la om Roller & Ansvarsramar, Tidsramar, Beteenderamar, Aktivitets- och mötesramar. Du tränar på ramar anpassade till teamets mognadsgrad och lär dig vad som är en snäv och begränsande ram kontra en ram som stimulerar och engagerar.

Mönster, rutiner & strategier

Genom positiva mönster, rutiner och strategier ökar du möjligheterna för teamet att komma i mål. Här tränar du dig på att se vad som redan fungerar bra och vad som kan förändras i en grupp. Med övningar och tekniker bryter du dåliga mönster och skapar nya, goda mönster.

Jag & Du (Vi & Ni) balans

Med en god förståelse för  "Jag & Du" lär du inte bara känna dina egna "Ja" och "Nej" signaler utan ökar också din kunskap om hur var och en, respektfullt, kan ta mer ansvar för sig själv, sina önskningar och sina behov. Du övar på att skapa en miljö där detta är möjligt. Vi kallar det för "Jag & Du balans".

Pacing

Här tränar du på att kommunicera respektfullt, på ett sätt så att den andre vill lyssna. Du tränar på att möta den du kommunicerar med, där hen befinner sig. Vi kallar det för pacing (uttalas "pejsing").Genom pacing kan man minska onödiga konflikter. 

Sinnesnärvaro & neutralt språk

Med en ökad sinnesnärvaro och ett neutralt språk lär du dig beskriva det du faktiskt upplever i form av det du hör, ser och känner (i sensationer och upplevelser - inte emotioner) vilket minskar risken för tolkningar och övertramp.

Kommunikation på olika logiska plan

Här tränar du dig på att skapa konstruktiva och berikande samtal genom att uppmärksamma naturliga preferenser av "Logiska plan". Genom att bli medveten om individers preferenser av samtals logik minskar risken för missförstånd.

Sorterad feedback

Feedback som gåva, är det möjligt? Här kombinerar du kunskap från tidigare moduler och använder sinnesnärvaro, neutralt språk och jag & du balans när du tränar på att ge och ta emot sorterad feedback, fri från tolkningar.

Sektion 3: Tillämpning och teamträning

Den sista sektionen består av fyra moduler. En modul har fokus på dig som själv ska träna grupper. En modul fokuserar på din egen integrering, en innehåller alla övningar i pdf-fomat och den fjärde är för dig som vill läsa mer.

Att facilitera grupputveckling

Här hittar du övningar, tips och förberedelseverktyg för facilitering och utveckling av grupper. Du får exempel på körscheman och planerings-verktyg för både din egen och din grupps utveckling.

Integrering

Här hittar du några självcoachingsinstrument som hjälper dig att hålla dig på banan och integrera kunskapen ytterligare. Här finns också information om våra coachning upplägg.

Alla övningar

Här finns alla övningar, från alla moduler samlade på samma ställer. Redo att laddas ned i pdf-format.

Lästips

En modul för dig som vill veta mer, läsa mer, utforska mer. Här finns lästips, referenser och länkar till alla filmklipp från resten av modulerna. 

Var först med att utbilda dig

How2team camp är under utveckling. Använd länken nedan för att förhandsanmäla ditt intresse.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.