Nu lanserar vi how2team workshops i Stockholm


Tre workshops á tre timmar under tre veckor 

Kontakta oss

Lär dig mer om grunderna i strategiskt teamledarskap. Tre workshops á tre timmar under tre veckor. Du väljer själv vilka du vill delta på:

 • Workshop 1: Intentioner
 • Workshop 2: Ramar
 • Workshop 3: Jag/Du sortering

  

MÅLSÄTTNINGAR:

 • Lär dig grunderna i strategiskt teamledarskap - Intentioner, Ramar och Jag/Du sortering - för att du som chef och ledare skall känna dig tryggare i att utveckla vilken grupp som helst från vilket utgångsläge som helst.
 • Lär dig mer om hur du kommunicerar med människor så att de inte bara hör vad du säger utan också förstår vad du menar och kan ta till sig av vad du säger.
 • Genom teori och anpassade övningar få med dig konkreta verktyg som du kan tillämpa direkt.

 

FAKTA:

 • Tre workshops för grunderna i strategiskt teamledarskap: 
  • Workshop 1: Intentioner 
  • Workshop 2: Ramar 
  • Workshop 3: Jag/Du sortering 
 • Tid: 17:00-20:00 
 • Plats: centralt i Sthlm
 • Pris: 495 kr per tillfälle (ex moms) - anmäler du dig till alla tre workshops samtidigt får du 15% rabatt
 • Vad ingår: 
  • Fika
  • Utbildningsmaterial på plats

 

Kontakta oss

Upplägg och innehåll

Dessa workshops passar dig som är chef och ledare och som är nyfiken på strategiskt teamledarskap och extremsporten "att vara människa bland människor". Här läser du mer om upplägg och innehåll.

Workshop 1: Intentioner

Du lär dig betydelsen av intentioner för det moderna och flexibla ledarskapet.

Vi tränar på att uttrycka intentioner i tydliga, konkreta och sinnesbaserade mål och undersöker vad tillståndsmål gör för motivation hos individen, gruppen och verksamheten.

Workshop 2: Ramar

Du tränar för att bli ramkompetent och övar på att sätta, justera, glida, avsluta och fråga efter ramar.

Med tydliga ramar minskar missförstånd och konflikter och teamet kan istället behålla positiv energi och flow eftersom ramar och runtiner hjälper oss att nå våra mål. 

Workshop 3: Jag/Du

Här får du grundläggande kunskaper om hur förhållningssättet mellan individer kan skapa en miljö av tillit, momentum och ansvarstagande.

Du tränar på att skapa förutsättningar för en balanserad jag och du sortering hos individer, grupp och verksamhet.

Läs mer om Strategiskt teamledarskap

How2team är i grunden en modulbaserad och flexibel 3-dagars ledarskapsutbildning i strategiskt teamledarskap som vänder sig till modiga chefer och ledare som vill känna sig trygga i ett modernt och närvarande ledarskap och lära sig utöva extremsporten "att vara människa bland människor".

Utbildningen passar chefer och ledare som på egen hand vill kunna utveckla vilken grupp som helst från vilket utgångsläge som helst. Workshopserien passar dig som är nyfiken men inte har möjlighet att avsätta tre heldagar under hösten. 

 

Med en strategisk teamkompetens kan du:

 1. Identifiera VAD som fungerar och inte fungerar i en grupp, och förstå VARFÖR det är så.
 2. Identifiera ett önskat läge/tillstånd för gruppen
 3. Strategiskt VÄLJA de utvecklingsinsatser som effektivt förflyttar gruppen mot det önskade läget/tillståndet.
 4. Praktiskt genomföra riktad träning för att uppnå önskade team färdigheter dvs veta HUR du tränar och utvecklar gruppen.  
Läs mer om strategisk teamkompetens här
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.