Extremsporten strategiskt teamledarskap

Framtidens viktigaste ledarkompetens?

Med en strategisk teamkompetens kan du som ledare utveckla och därmed strategiskt förflytta vilken grupp som helst, från vilket utgångsläge som helst. Vi tror att detta kanske är framtidens allra viktigaste ledarkompetens.

I how2team utbildningarna tränar du dig på att identifiera vad som fungerar och inte fungerar i en grupp. Du tränar på att identifiera och prioritera de förändrings- och utvecklingsinsatser som skapar en strategisk förflyttning på individ, grupp och uppdragsnivå. Du kommer att lära dig kommunicera på ett sätt så att andra hör vad du säger. Och bättre förstår vad du menar.

En strategisk teamkompetens är värdefull i dagens moderna organisationer där teambaserat arbete har blivit allt vanligare. Idag finns team som ansvarar för organisationen som helhet, säljteam, marknadsföringsteam, produktionsteam, serviceteam, projektteam, supportteam, it-team, resursteam, HR-team, cross-funktionella team, ja många är de konstellationer vilka säger sig vara team eller av andra tilldelas detta epitet.

Med en strategisk teamkompetens ökar dina förutsättningar att medvetet utveckla och facilitera grupper och team i din närhet. Oavsett utgångsläget. Och oavsett önskat läge.

Genom att kunna ta utgångspunkt i den aktuella verkligheten och därifrån identifiera vilka nyckelfaktorer som bör skruvas på för att teamet ska uppnå verksamhetens mål skapas en unik strategisk förflyttning.

Med kompetensen kan du med andra ord leda strategiska förflyttningar inom vilken gruppkonstellation som helst eftersom du både kan identifiera vad aktuellt team behöver utveckla och har verktygen att leda och genomföra denna unika förflyttning.

När du som ledare medvetet kan skapa förutsättningar för vilken arbetsgrupp som helst att utvecklas till ett team klarar ni förändringar och osäkerhet bättre. Ni blir kanske mer konkurrenskraftiga, effektiva och bibehåller momentum även vid ändrade förutsättningar. Individerna i teamet får insikt, känner sig delaktiga och motiverade. Vinsterna för organisationen kan också vara många: minskad sjukfrånvaro, högre effektivitet, bättre kommunikation och bättre måluppfyllnad.

 

Kontakta oss

Fyra grenar i strategiskt teamledarskap

Vårt mål är att du ska bli trygg i att planera och genomföra övningar så att du själv ska kunna utveckla grupper till välfungerande team. För att du som deltagare ska få uppleva både trygghet och handlingskraft i teamledarskapet tränar how2team dig i fyra olika grenar.

#1: Riktning

Utan riktning spelar det ingen roll vilken väg man tar. Eller vart man hamnar. Utan riktning är det svårt att utöva ledarskap.

I den här grenen tränar vi på vikten av riktning och intentioner, undersöker hur våra grundläggande värderingar likt ett roder hjälper oss att hålla kurs och du tränar dig på att skapa team där medarbetarna både vet VAD de förväntas göra och VARFÖR det är viktigt. Du tränar dig också på att medvetet skapa gynnsamma tillstånd. För dig och för teamet.

Läs mer

#2: Ramar

Med en ramkompetens blir du tydligare i din kommunikation och får lättare att utveckla framgångsrika team.

En ram är något som avgränsar, inkluderar och exkluderar. Med hjälp av ramar får teamet lättare att nå sina mål. Några av de ramar vi tittar närmare på är Mönster & rutiner, Strategier, Roller & ansvar, Tidsramar, Beteenderamar, Aktivitets- och mötesramar. Ramar kan vara både snäva och tillåtande. Och kan gärna anpassas till gruppens mognadsgrad.

Läs mer

#3: Kommunikation

I denna gren tränar du på att genom kommunikation öppna dörrar till trygghet och tillit för teamet.

Du lär dig mer om vad som är viktigt för både inter- och intrapersonella relationer. T ex hur ett neutralt och sinnesbaserat språk minskar konflikter och missförstånd. Du får också träna på "Jag & Du sortering" och lära känna dina egna "Ja" och "Nej" signaler. Du övar också på att skapa konstruktiva och berikande samtal genom att uppmärksamma naturliga preferenser av "Logiska plan" samt tränar på att ge och ta emot "Sorterad feedback".

Läs mer

#4: Teamträning

Här tränar du på att själv vara tränare, du lär dig verktyg och knep som du kan använda när du själv tränar team i extremsporten "att vara människa bland människor".

Du får tillämpa och integrera din kunskap genom att öva dig på planering, handledning, genomförande och uppföljning. Med dessa nycklar kan du strategiskt och medvetet utveckla team på egen hand. Du blir trygg i alla delar vilket är en grundförutsättning för det strategiska teamledarskapet. 

Läs mer

Med en strategisk teamkompetens kan du:

  • Förstå skillnaden mellan grupp och team, och vilka faktorer som påverkar utvecklingsresan.
  • Identifiera VAD som fungerar och inte fungerar i en grupp, och förstå VARFÖR det är så.
  • Identifiera ett önskat läge/tillstånd för gruppen
  • Strategiskt VÄLJA de utvecklingsinsatser som effektivt förflyttar gruppen mot det önskade läget/tillståndet.
  • Praktiskt genomföra riktad träning för att uppnå önskade team färdigheter dvs veta HUR du tränar och utvecklar gruppen.   
Läs mer om team

"I have no idols. I admire work, dedication and competence".

Ayerton Senna

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.